Sơn Tĩnh Điện
You are here:

 

recipe 0, sales 255);">S?N T?NH ?I?N T? ??NG ASIA : Ho?t ??ng liên t?c 24/24h, sale nh?n,giao hàng ngày và ?êm,công su?t l?n nh?t Vi?t Nam,ti?n ?? nhanh nh?t,ch?t l??ng t?t nh?t,giá thành c?nh tranh...

Lòng tin m?i công trình

NHÀ MÁY S?N T?NH ?I?N T? ??NG CÔNG NGHI?P ASIA
POWDER COATING INDUSTRIAL AUTOMATION ASIA
sam-2 qson tinh dien asia

son tinh dien asia son tinh dien asia,gia cong son tinh dien  son tinh dien asia

S?n t?nh ?i?n công nghi?p ASIA chuyên nh?n s?n t?nh ?i?n nhôm thanh ??nh hình s? l??ng l?n và các s?n ph?m c? khí xu?t kh?u cao c?p,v?i h? th?ng s?n t?nh ?i?n t? ??ng b?ng robot và h? th?ng x? lí t? ??ng 100% c?a  Hàn Qu?c.
 

S?n T?nh ?i?n t? ??ng ASIA t?i Khu Công Nghi?p Hoàng Gia - Long An có di?n tích 4500m2, 2 chuy?n s?n t? ??ng 98m,lò s?n 48m,2 chuy?n s?n bán t? ??ng 7m. Ho?t ??ng 3 ca 24/24h,công su?t t?i ?a 4000m2 s?n ngày ?êm, chuyên s?n t?nh ?i?n các s?n ph?m cao c?p xu?t kh?u, nhôm ??nh hình và các s?n ph?m c? khí.
Chuyên s?n t?nh ?i?n các s?n ph?m : V? t? ?i?n, Thang máng cáp, nhôm, s?t, C?a cách âm, C?a ch?ng cháy, K? ch?a hàng, C?a gió, Hàng rào, Vách ng?n v?n phòng, C?a s?t, Tole t?m.Các s?n ph?m cho các công trình xây d?ng trang trí n?i th?t.Các s?n ph?m m? ngh? xu?t kh?u.

 

Nh?n s?n t?nh ?i?n các khu v?c Long An,Biên Hòa,Th? ??c ,Bình Chánh , Bình D??ng,??ng Nai,C? Chi,Hóc Môn ,TP H? Chí Minh,KCN Vi?t Nam – Singapore,KCN Sóng Th?n,KCN Xuyên Á,KCN Tân T?o ,KCN V?nh L?c và các t?nh lân c?n.
*Có xe giao nh?n hàng t?n n?i.


tags : gia công s?n t?nh ?i?n ,nhom thanh dinh hinh ,son van go,son non bao hiem ,son tinh dien long an ,tp hcm ,thanh pho ho chi minh,bien hoa,thu duc, binh chanh,son tinh dien binh duong,dong nai,cu chi ,hoc mon,kcn viet nam-singapo,kcn song than ,kcn xuyen a,tan tao,vinh loc,cac tinh lan can, chuyen son tinh dien cac san pham:vo tu dien,thang mang cap,nhom,sat,cua cach am ,cua chong chay,,cua nhom hai lop,cua duc,cua cuon khe thoang,ke chua hang,cua gio,hang rao,vach ngan van phong,cua sat,tole tam,ghe nhom,cac san pham cho cac cong trinh xay dung noi that,cac san pham my nghe xuat khau,Powder Coating Viet Nam,nhom dinh hinh,son van go,gia cong co khi,son tinh dien gia cong,gia cong son tinh dien,xay dung,in van go,bot son tinh dien,cong nghe son tinh dien,gia cong may mac,sontinhdien.asia ,pptd.vn,son tinh dien ,s?n t?nh ?i?n,nhôm ??nh hình,nhôm ??nh hình s?n t?nh ?i?n,gia công s?n t?nh ?i?n,gia cong s?n t?nh ?i?n,b?ng màu s?n t?nh ?i?n,s?n t?nh ?i?n Vi?t Nam,powder coating Vi?t Nam...

Joomlart

ALL (1)

Copyright 2008. All Rights Reserved.